Recenze

Ke knize "Proroci, jejich slova a jejich svět."

1) M. Nodl, M., Knihovnička, in: Dějiny a současnost, č. 8 (2009), str. 8.

2) S. Přibyl, in: Revue církevního práva, č. 3, XIV (2010), str. 257--260.

3) A. Mackerle, in: Universum, č. 1, 20 (2010), str. 48.

4) M. Balabán, Pohled do světa starozákonních proroků, Teologická reflexe, č. 2, (2011), str. 213--219.

Kontakt

Jiří Hoblík jirhob@seznam.cz