Bibliografie

Monografie

1) Zlomky L.K.: 166 otázek Ludvíku Kunderovi (s 18 apendixy),Brno: Masarykova univerzita 1993

2) Proroci, jejich slova a jejich svět, Praha: Vyšehrad 2009.

3) Der Streit um die Prophetie, Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2012.

4) Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Náboženskofilosofické konfrontace, Ústí nad Labem: FF UJEP 2012.

5) Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athébnami: Náboženskofilosofické konotace, Ústí nad Labem:  FF 2017 (VYJDE).

Studie

1) Člověk jako prachovitá bytost (Gen 2,7), Teologická reflexe, č. 2 (1996), str. 17–25.

2)  Biblická nenávist, Teologický sborník, č. 1, 5 (1999), str. 44–53. 

3) Crux probat omnia, Teologický sborník, č. 1, 5 (1999), str. 10–12.

4) Boží zobrazitelnost. In: J. Hoblík, “Pouštěj svůj chléb po vodě...”: Sborník pro Milana Balabána, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, str. 24–37.

5) Agenti Hospodinovi, Teologický sborník, č. 3, (2000), str. 37–38.

6) Lid Knihy bez Knihy In: Slepička, P.; Süss, V. (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia. I. Praha 2001, str. 265–268.

7) Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď Teologický sborník č. 3, 8 (2002), str. 3–10.

8) Maxima prorockého poslání: Zatvrzení (Iz 6) Teologická reflexe č.2 roč. 12/ 2002, str. 110–137

9) Břemenné dějiny In: Hanuš, J. (ed.) Ekumenické církevní dějepisectví. Brno: CDK 2003, str. 119–123.

10) Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte Religio č. 1, roč. 11/2003, str. 3–34.

11) Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II. In: Fiala, P; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.). Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace. Brno 2003, str. 38–56.

12) Alternativy válčení ve Starém zákoně Teologie a společnost č. 3 roč. 1/2003, str. 3–7.

13) Veřejná intimita Ergo č. 1, roč. 6/2004 [CD-ROM].

14) Sofofilie Ergo č. 2 roč. 7/2005, str. 43-49.

15) Profétologie. Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie Religio č. 1, roč. 13/2005, str. 85–104.

16) Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ č. 56, roč. 2006, str. 45-48.

17) Co byl a je spor o profétii? In: Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice. Studie a texty 9. Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12

18) Je ve světě prostor pro náboženskou politiku? In: Hanuš, J.; Vybíral, J. Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225

19) Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe, in: Marx - životnost iluze?, Ergo, č. 1, 8 (2006), str. 111–121.

20) Objektovost idolu, in: Objekt a objektivita, Ergo, č. 2, 8 (2006) [elektronické vydání].

21) První smrt aneb Gilgameš a Lévinas In: Kružík, J.; Novotný, K. Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase. Praha: UK FHS 2006, str. 150–160

22) Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já Ergo, č. 1, 9 (2007), str. 27–35.

23) Idol, Mediation und Objektheit - Zur Konfrontation zwischen Idolatrie und Anikonismus. München: GRIN: 2007 [e-book].

24) Šibbólaet, Ergo, č. 2, 9 (2007), str. 37–44.

25) Profétie v raném křesťanství In: Dus, J.A., ed., Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70.

26) Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství. In: Kuneš, J.; Vrabec, M. Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. Praha: Argo 2007 (ve skutečnosti 2008), str. 185–202

27) Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné In: Kůrka P. B. aj. (eds.). Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové. Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96.

28) České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let Dingir č. 2, roč. 11/2008, str. 44–46

29) Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality In: Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.). Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech. Brno: CDK 2009, str. 57–66.

30) Osudy osudu, in: VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32.

31) Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe č.1 roč. 16/2010, str. 23–41

32) Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011. Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382

33) Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy III. 2. vyd. Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70.

34) Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376

35) O nenásilí uprostřed násilí (Chelčický a Tolstoj): Aneb setkání mezi 1 5. a 19. stoletím, Petrohrad 2012.


36) Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281.

37) Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36.

38) Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242.

39) Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68.

40) Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216.

41) Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112.

42) Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, no. 1, 16 (2014), p. 85–89.

43) Tajemství skrytého Boha:  Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina. Chron, květen 2015 [elektronicky].

44) The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014) (vytištěno 2015), str. 248–266.

45) Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86.

46) Africká prorocká hnutí, Religio, č. 1 (2016).

47) Odluka není rozloučení: Moderní transformace tradičních vzorců vztahu státu a církve, in: M. Šimsa (ed.), Náboženství a filosofie v sekulární společnosti, Ústí n. L.: FF UJEP 2016, str. 61–102.

48) Slava Slavy: Jan Kollar i jevo issledovanije religii Slavjan, Veche 29 (2017), str. 31–37.

49) Wo ist die Transzendenz zu finden?, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: Zur Perikopenreihe III, plus Gottes Gesalbte: Prieser, Könige, Propheten, Solus Christus neu gelesen. Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2016, s. 203–211.

50) Moudrost po čase své krize – v knize, jíž propůjčila jméno, Teologická reflexe, č. 2, 22 (2016), s. 126–144.

51) Saturnský prapříběh revoluce, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 1 (2017), str. 5–17.

52) Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství), Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 1 (2017), str. 34–41.

53) Vizionáři, snivci a proroci Severní Ameriky: Dějiny a současnost indiánské profetie, Religio, č. 1, 21 (2018), str. 22–25.

Přednášky (video)

   1) "Pirátské ideály", Piratecon 2011, Ústí nad Labem

   2) "Starozkonní antropologie", Podvečerní seminář SFA (22.05.2018)


Recenze

1) Letmé dějiny hebrejského národa (A. Lemaire, Dějiny hebrejského národa, Praha 1994), Teologický sborník č. 2, 2 (1996), str. 77–78.

2) Židé ve starověku (S. Segert, Starověké dějiny židů, Praha 1995), Teologický sborník, č. 1, 2 (1996), str. 90-91.

3) Dějiny izraelských počátků (N.P. Lemche, Die Vorgeschichte Israels. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 1, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996; V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v.Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 2, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996), Teologický sborník 1 (1998), str. 97–99.

4) Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman: David a Šalomoun, Teologická reflexe, č.1, 16 (2010), str. 93–94.

5) Dějiny Izraele žijícího v Zemi Izrael (Michael Krupp, Osmnáct století Izraele: Od zániku Chrámu do počátků sionismu), Teologická reflexe č. 1, 17 (2011), str. 93–96.

6) Jan Assmann: Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung, Reflexe 43 (2012), str. 163–170.

Překlady

1) Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996 (z něm. orig. Altes Testament. Eine Einführung), 3. vyd. 2003, 4. vyd. 2015.

2) Rudolf Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří. Kázání na hoře a Otčenáš, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Alles kann, der glaubt. Bergpredigt und Vaterunser in der Absicht Jesu, Freiburg i.B. 1992).

3) Hans Küng, Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen II, Hinduismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem)

4) Hans Küng, Hans Bechert, Křesťanství a buddhismus. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Buddhismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).

5) Hans Küng, Josef van Ess, Křesťanství a islám. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Islam, Mnichov 1994, spolu s L. Kropáčkem)

6) Hans Küng, Julia Ching, Křesťanství a náboženství Číny. Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1999 (z něm. orig. Christentum und Chinesische Religion, spolu s V. Liščákem).

7) Manfred Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha 1999 (část hesel)

8) Walter Gross, Karl-Joseph Kuschel, Bůh a zlo, Praha: Vyšehrad 2005.

            recenze Milana Sobotky, in: Literární noviny č. 36, 2007, str. 7.

9) Otto Kaiser, Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2006.

10) Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení, IV. díl, Praha: OIKOUMENH, 2007, 2. vydání 2008.

Editace

1) Pouštěj svůj chléb po vodě: Sborník k narozeninám Milana Balabána, Brno: CDK 1999.

2) Filosofie jako způsob spirituality, Ergo č. 2, 2005.

3) Provincie a periférie, Ergo č. 1, 2007.

4) Filosofické procházky českou a ruskou literaturou, Ústí nad Labem 2017.

Drobné články

1) Co je fundamentalismus? Getsemany 73, květen, 1997.

2) Píseň písní o dívce a zemi, Dotek, č. 3, 2000, str. 28–29.

3) Alternativní pohled na církevní peníze, Český bratr, č. 6, 2013.

Ostatní

Když planeta hyne (Rozhovor o ekologické etice s profesorem Milanem Machovcem). In: Rozpravy/Samenspraak 2001: Člověk a příroda: Bludný kruh? Heršpice: Eman 2001, str. 46–53.

holandsky: De zorg voor het milieu: een ondergeschoven kindje bij kerk en theologie?: interview met In:Morée, P.C.A; Trusina, T. (vyd.).Milan Machovec. Přel. Moréé, Peter C.A. In: Mens en milieu: een vicieuze cirkel? Eman 2001, str. 53–61.

nové vydání: In: Žárský, P. Hovory s Milanem Machovcem. Praha: Akropolis 2008, str. 167–173

Studijní materiály

Studiní opora pro Religionistiku I-II v kurzu Základů humanitní vzdělanosti, estetická specializace

 

Kontakt

Jiří Hoblík jirhob@seznam.cz